Saturday, June 24, 2006

Bloguju, blogujes, blogujeme ...

Již delší dobu čtu v různých časopisech a webech, že psát blogy je in. Ono se řekne psát blogy! Začít je celkem jednoduché, ale pravidelně o něčem psát, a ještě aby to mělo hlavu a patu, to už tak jednoduché nebude. A o čem, že bych to chtěl vůbec psát? Bude to, jak jinak, hlavně o IT, které je již dlouhá léta a dalo by se říct i desetiletí mým koníčkem i povoláním. Takže uvidíme jak to s tím blogem nakonec dopadne.

******** ENGLISH TRANSLATION *******

I have been reading for a long time in various magazines and websites that write blogs is in and trendy. It is said to write blogs! It is quite easy to start, but to write something on a regular basis, and even to have a head and heel, it will not be that simple. And what do I want to write about at all? It will, as it were, mainly IT, which has been for years, and I could say even a decade of my hobby and passion. So let's see how this blog eventually turns out.

No comments: