Saturday, June 24, 2006

Professional milestone / Profesní milník

ENGLISH TRANSLATION by Google Translate

Just today (April 8, 2006), actually yesterday, I received the final offer from one large multinational IT company (Dell) for the position of solution consultant. The job description sounds very interesting and the financial conditions in combination with other benefits are more than pleasant. Therefore, I decided to hang my own IT startup after five years and rest for a while (meaning with exaggeration) in the corporate sphere. 

We have done quite interesting and successful projects in an IT startup focused on internet and intranet solutions based on open source products. Recently, however, the payment morale of clients, permanent stress, the constant search for quality people to the team, and especially the inconsistent corporate vision and strategy, which we were unable to agree with the second co-owner of the company, made me take this step. I believe that with this step I will have more free time for my own interests and possibly also for open source projects, which I find interesting. Alternatively, I would like to focus on three projects, which I hope to report on this blog. This is an embedded OS project for routers www.wibsd.cz, a PHP framework project for web applications, and possibly a digital library project (software for archiving digital objects). 

In addition, I was approached by another very good friend who would like to start another completely different project. So we will see what happens to the time, which is definitely not a lot, but it is already clear that it will be necessary to set priorities because it is simply impossible to address everything. In addition to professional life, one also has a private life that cannot be forgotten.


Original post in the Czech language:

Právě dnes (8.4.2006), vlastně již včera, jsem obdržel finální nabídku od jedné velké nadnárodní IT firmy na pozici solution konzultanta. Job description zní velmi zajímavě a finanční podmínky solečně s dalšími benefity jsou více než příjemné. Rozhodl jsem se proto pověsit vlastni IT startup po pěti letech na hřebíček a chvilku si odpočinout (myšleno s nadsázkou) v korporátní sféře. V IT startupu zaměřeném na internetová a intranetová řešení založená na open source produktech jsme udělali celkem zajímavé a úspěšné projekty. Poslední dobou však platební morálka klientů, permanentní stres, neustálé hledání kvalitních lidí do týmu a hlavně nejednotná firemní vize a strategie, na které jsme se nebyli schopni dohodnout s druhým spolumajitelem firmy mě přimněli k tomuto kroku. Věřím, že tímto krokem budu mít více volného času na vlastní zájmy a případně i na open source projekty, které mi připadají zajímavé. Chtěl bych se případně věnovat třem projektům, o kterých snad budu informovat i na tomto blogu. Jedná se o projekt embedded OS pro routery www.wibsd.cz, o projekt PHP frameworku pro webové aplikace a případně o projekt digitální knihovny (software pro archivaci digitálních objektů). Navíc mě oslovil ještě jeden velmi dobrý kamarád, který by chtěl nastartovat ještě jeden úplně jiný projekt. Takže uvidíme jak to bude s časem, kterého rozhodně není mnoho, ale už teď je zřejmé, že bude potřeba stanovit priority, protože věnovat se všemu prostě a jednoduše nelze. Člověk má kromě profesního života také nějaký soukromý život, na který nelze zapomínat.


No comments: